Support


 •   Product support

         

     0913.379419


 •   
  Contact factory
   

     

     03213 980 507
banner

Support

 • Mua Saponin
  Nguyễn Huấn - 04/05/2013 03:31 PM

  Cho biết chính sách, giá cả các sản phẩm thuốc thú y thủy sản của công ty, cách giao nhận hàng, thanh toán, giá saponin ?

 28/05/2013 09:28 AM

Bạn có thể liên hệ với số điện thoại:    0912244487

Mọi thông tin về sản phẩm, giá cả sẽ được nhân viên giải đáp

Other

Daily statistics

 • Current online 98
 • Pageview 7316128
 • Visitors 7884384

Send questions

 • Full name (*)
 • Email
 • Phone
 • Topics
 • Subject (*)
 • Content (*)
 • (*) Required field

Copyright Rural technology development Jsc
Office: Pho Noi A Industrial Zone, Lac Hong - Van Lam - Hung Yen
Tel: 03213.980276   -   Fax:03213.980804

Representative office: BT-21 Bac Ha urban area- Mo Lao Ward, Ha Dong- Ha Noi
Tel: 0444551368    Fax:0444551369

Design by: VietCloud Team